Onderwijs in bewegen op de basisschool. Dat is de titel van het nieuwe boek voor gymdocenten en pabostudenten om de basiskennis van hun vak op peil te brengen en te houden. Het dikke boek verschijnt symbolisch na de succesvolle editie voor kleuters, op de Internationale Dag van de Sport voor Ontwikkeling en Vrede, op 6 april 2021.

‘Centraal staat het belang van het kind’, legt initiatiefnemer Theo de Groot uit. ‘Kinderen staan centraal in het boek, samen met de mogelijkheden van de leerkracht. Zowel kinderen als leerkrachten geven elkaar inkijkjes in de verschillende belevingswerelden. ‘Ze krijgen de mogelijkheid om zaken (inclusief zichzelf) niet meer zo serieus te nemen en te genieten van de mogelijkheden die in het spelen liggen opgesloten. Spel en bewegen biedt de mogelijkheid je over te geven aan innerlijke vrijheid: responsief, afstemmend, waarachtig en puur.’

Het kind vanuit zijn intrinsieke motivatie om te groeien, de leerkracht vanuit zijn passie om het kind het begeleiden in zijn ontwikkeling en het ingroeien in de bewegingscultuur.

Waarom dit boek?

Het bewegingsonderwijs is momenteel volop ‘in beweging’. Naast de herziening van de leergang vakbekwaam bewegingsonderwijs via de pabo hebben ook recente wetenschappelijke inzichten een nieuw boek wenselijk gemaakt. Dit boek is met nieuwe inzichten geschreven en dient als basis voor (pabo)studenten die geïnteresseerd zijn in het verzorgen van onderwijs aan bewegende kinderen.

Rugzak vol tips

Het boek Onderwijs in bewegen op de basisschool – basiskennis voor de
vak­specialist bewegingsonderwijs
is een rugzak gevuld met praktische tips, kennis en gereedschap om kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs te verzorgen.

Lesgeven kun je niet aan de hand van een checklist. Er zijn geen recepten waardoor leerlingen aan het eind van het schooljaar de gewenste bewegingscompetenties laten zien. Wel zijn er ingrediënten om betekenisvolle bewegingslessen te ontwerpen, en die inhoudelijk en kwalitatief goed te begeleiden.

De bewegingsactiviteiten die vandaag om tien uur ’s morgens in één groep werken, werken niet automatisch ook binnen een vergelijkbare groep om twee uur ’s middags. En als bijvoorbeeld Monique afwezig is, leidt dit tot een compleet andere bewegingsdynamiek dan wanneer ze er wél is.

Daarom moeten ontwerpers van beweegarrangementen en regisseurs van leerinterventies gebruikmaken van de voorhanden kennis. Niet alles heeft bij iedereen, bij elke groep en in dezelfde context ook hetzelfde resultaat. Maar er zijn zéker hulpmiddelen. En deze uitdagingen pleiten voor een onderzoeks-geïnformeerde aanpak van het bewegingsonderwijs.

Dit boek is dan ook een oproep om daarmee aan de slag te gaan en de theorie en de wetenschappelijke kennis te integreren in de dagelijkse praktijk. Het biedt handreikingen die zeker impact hebben: tips en tools die hun praktische waarde steeds opnieuw bewijzen. Recente inzichten in het motorisch leren komen aan de orde, inclusief observatiemogelijkheden en leerhulpstrategieën.

De basiskennis in dit boek helpt je bij het voorbereiden, verzorgen en evalueren van de lessen bewegingsonderwijs. Je kunt je verder verdiepen in de criteria voor kwalitatief goede lessen in de gymzaal. Ieder hoofdstuk wordt geïllustreerd met foto’s, overzichtelijke tabellen, figuren en praktijkvoorbeelden. Daardoor gaan de lessen bewegingsonderwijs op de basisschool echt leven.

Bibliografische gegevens

Titel Onderwijs in bewegen op de basisschool

Ondertitel Basiskennis voor de vakspecialist bewegingsonderwijs

Integraal gebonden editie

Auteurs:  Theo de Groot in samenwerking met Anneloes Overvelde, Ingrid van Bommel – Rutgers, Esther van Rijn Handels, Berend Poots & Stefan de Beukelaar

Verschijndatum: 6 april 2021, de Internationale Dag van de Sport voor Ontwikkeling en Vrede

ISBN 9789082584189

NUR 843

Uitgever THEMA – Spelen met gedrag

Boekproductie Het Boekenschap

Aantal pagina’s 352

Formaat: 210 x 297 mm

Nu bestellen