Wie een coachings- of trainingsboek schrijft, doet er goed aan om een zelf ontwikkeld model te gebruiken als basis voor je boek. Veel auteurs doen dat, maar wat zijn de meest gemaakte fouten bij het toepassen van een model?

Echte ‘fouten’ kun je het niet noemen, want elke auteur zal eigen afwegingen maken of er op welke manier een model gepresenteerd wordt. Maar hier komen ze, in de ogen van Het Boekenschap:

1. Een onduidelijke infographic

Een infographic is een plaatje dat het model in één oogopslag leesbaar moet maken. Als dat te veel moeite kost, haakt een lezer af en komt de boodschap niet over. Het is een hele kunst om een ingewikkelde gedachte simplistisch weer te geven. Dat is het vak van een goede infographic-designer. Soms pakt de vormgever van het boek dit mee, soms is het nodig om een aparte designer in te schakelen voor het uitwerken van het model. Immers, het denkmodel waar het boek omheen geschreven is, is vaak het meest belangrijke onderdeel en verdient dan ook een professionele uitwerking.

2. Een onnodig uitgebreid model

Een denkmodel is vaak goed doordacht, maar kan ook verlammend werken op de lezer. Elke gedachtesprong van de auteur hoeft niet uitgewerkt te zijn in het model, daar is de broodtekst in het boek voor. Het model moet eenvoudig te snappen zijn, dit sluit naadloos aan bij het eerste punt.

3. Angst voor copycats

We zien vaak dat auteurs het model onnodig veel willen beschermen, zodat anderen niet met hun idee aan de haal gaan. Of omdat ze het door hen jarenlang gekoesterde en uitgebroede idee op een onnodig voetstuk willen plaatsen. Een van de uitvloeisels daarvan, is het veelvuldig gebruik van het ‘registered trademark’-icoon (r). Dit is volslagen onleesbaar als je dat regelmatig in de tekst of op de achterflap laat terugkomen. Een vermelding in het colofon dat het intellectueel eigendom berust bij de auteur, is meer dan voldoende. Het gaat om het overdragen van de boodschap en het opnemen van icoontjes ter bescherming van het model, dragen niet bij aan het overbrengen van het basisidee achter het model. Daarmee schiet het gebruik ervan het hoofddoel voorbij.