De Wet op de Vaste Boekenprijs

De Wet op de Vaste Boekenprijs schrijft voor dat de uitgever de vaste prijs voor een boek bepaalt. Het Commissariaat voor de Media is een door de overheid ingestelde instantie die de handhaving van deze prijs controleert.

Commissariaat voor de Media

Iedere uitgever heeft daarom de plicht om de prijs van elk boek op te geven bij het Commissariaat. Na 1 jaar mag de vaste boekenprijs worden opgegeven en na een half jaar mag de prijs voor het eerst worden aangepast. Een korting mag wel worden gegeven, zie artikel 13 hieronder. Een negatieve korting is niet toegestaan, want dat is een prijsverhoging. Voor de belangstellenden: hieronder staat de letterlijke weergave van de wet weergegeven. Daaronder staat de toelichting.

In de ramsj

ramsjBoeken die niet lopen, kunnen worden verramsjt. Dat betekent dat de terechtkomen in voordeelboekwinkels en bij De Slegte. Pas daar wel mee op, als een boek nog redelijk verkoopt, is de ‘gewone’ boekwinkel daar niet blij mee. Bovendien is het niet goed voor het zorgvuldig opgebouwde imago van de auteur en de uitgeverij. Een algehele prijsverlaging van het boek lijjkt dan meer voor de hand te liggen.

Wanneer kan een uitgever de vaste prijs van een boek wijzigen?

Een uitgever kan op zijn vroegst een half jaar na de ingangsdatum van de vaste prijs (verschijningsdatum) deze vaste prijs wijzigen. Vervolgens kan de uitgever de vaste prijs telkens na verloop van een half jaar wijzigen (artikel 5 Wvbp). De uitgever moet het wijzigen van de vaste prijs melden bij het Commissariaat (artikel 4 Wvbp).

Wanneer mag een uitgever de vaste prijs opheffen?

commissariaat voor de mediaEen uitgever kan de vaste prijs opheffen als er ten minste een jaar is verstreken sinds het boek is verschenen (artikel 7 Wvbp). De uitgever moet het opheffen van de vaste prijs melden bij het Commissariaat (artikel 4 Wvbp).

Bijzondere prijzen

Wat zijn bijzondere prijzen?
De uitgever/importeur kan voor zijn boeken een van de vaste prijs afwijkende bijzondere prijs vaststellen. De bijzondere prijzen zijn uitgewerkt in artikel 7 tot en met 11 Bvbp. De bijzondere prijzen gelden bij alle verkopers waar de boeken verkrijgbaar zijn. In bepaalde gevallen (actieprijs en combinatieprijs) treedt de bijzondere prijs in de plaats van de vaste prijs. Zie tevens: Wanneer moet ik de prijs melden  bij het Commissariaat?

Als voor een boek een actieprijs geldt, mag voor hetzelfde boek dan ook een combinatieprijs worden vastgesteld?

Ja, de actieprijs en de combinatieprijs zijn twee verschillende bijzondere prijzen. Als een uitgever voor een uitgave een actieprijs vaststelt, belemmert dit de uitgever dus niet in de mogelijkheid om voor dezelfde uitgave een combinatieprijs vast te stellen. Ook niet als dat binnen 12 maanden na de ingangsdatum van de actieprijs is.

Kan ik als uitgever tijdelijk de prijs van een boek verlagen?

Ja, uitgevers kunnen in het kader van een individuele promotiecampagne voor een boek een tijdelijke actieprijs vaststellen. De actieprijs geldt maximaal drie maanden en maximaal één keer per jaar (artikel 7 Bvbp). Dat betekent dat een actieprijs niet eerder dan 12 maanden na de ingangsdatum van de vorige actieprijs kan ingaan. De uitgever kan voorwaarden verbinden aan het toepassen van de actieprijs (bijv. het inleveren van een bon of het intekenen voor of bij verschijning). Dergelijke voorwaarden dienen te worden ingevuld bij het melden van de actieprijs bij het Commissariaat.

Wat is de minimale duur van een actieprijs?

actieprijsHet Bvbp geeft geen voorwaarden over de minimum termijn van een actieprijs. Wel is het zo dat alle verkopers die het boek verkopen aan de actie moeten kunnen deelnemen. Om alle verkopers daadwerkelijk de mogelijkheid te bieden op de actie in te spelen en het boek voor de actieprijs te verkopen is het wenselijk dat een actieprijs tenminste een week duurt.

Hoe vaak mag ik voor een boek een actieprijs vaststellen?

Zie ‘Kan ik als uitgever tijdelijk de prijs van een boek verlagen?’

Kunnen wij een actieprijs verlengen?

Nee, het is niet mogelijk een actieprijs te verlengen. Actieprijzen en combinatieprijzen zijn eenmalig en mogen niet worden verlengd of herhaald (Nota van toelichting op hoofdstuk 2 Bvbp). Zie tevens Kan ik als uitgever tijdelijk de prijs van een boek verlagen?

Kan voor het verschijnen van het boek een intekenactie met een lagere prijs worden gehouden?

Ja, de uitgever kan voor het boek een actieprijs vaststellen en aan de toepassing van deze actieprijs de voorwaarde verbinden dat voor en/of bij verschijnen van het boek wordt ingetekend. Zie tevens ‘Kan ik als uitgever tijdelijk de prijs van een boek verlagen?’

Mogen wij een bon publiceren waarmee lezers een boek voor een lagere prijs kunnen aanschaffen?

Ja, de uitgever kan voor het boek een actieprijs vaststellen en aan de toepassing van deze actieprijs de voorwaarde verbinden dat een door  of namens hem gepubliceerde bon wordt ingeleverd. Deze bon is geldig bij alle verkopers waar het boek verkrijgbaar is. Indien de uitgever ermee akkoord gaat, mag de (bonnen)actieprijs ook worden toegepast bij inlevering van een (digitale) kopie of replica van de door of namens hem gepubliceerde bon. Zie tevens Kan ik als uitgever tijdelijk de prijs van een boek verlagen?

Als wij voor een boek een (bonnen)actieprijs vaststellen, mogen wij de voordeelbon dan in meerdere tijdschriften of dagbladen plaatsen?

Ja, de uitgever kan aan de toepassing van een actieprijs de voorwaarde verbinden dat een bon wordt ingeleverd. Deze bon mag in meerdere kranten en tijdschriften worden gepubliceerd. Het moet wel om dezelfde (bonnen)actieprijs gaan, d.w.z. dezelfde prijs en dezelfde periode. Zie tevens ‘Kan ik als uitgever tijdelijk de prijs van een boek verlagen?’

Mag ik zomaar strooien met korting?

kortingNee, het Commissariaat voor de Media ziet toe op het naleven van afgesproken kwantumkortingen. Alleen de volgende percentages zijn toegestaan, zo staat in de wet:
0 tot en met 9 boeken: 0% korting
10 tot en met 29 boeken: 5% korting
30 tot en met 99 boeken : 10% korting
100 boeken of meer: te bepalen door de uitgever (bijv. 20%)

De Wet op de Vaste Boekenprijs

Lees hier de Wet van 9 november 2004, houdende regels omtrent de vaste boekenprijs (Wet op de vaste boekenprijs).

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *