Foto’s en illustraties zijn nog belangrijker dan tekst. Een foto zegt immers meer dan duizend woorden. Maar hoe ga je goed om met foto’s in je boek? Wist je dat je bij elke foto moet nagaan of je deze wel mág gebruiken? En dat er veel prijs- en kwaliteitsverschil zit in illustraties? Alles over beeld in een boek.

De rug van het boek vormgeven

De rug van het boek is het deel dat in de boekenkast zichtbaar is als het boek naast een ander boek staat. Daarom is de rug misschien wel het belangrijkste onderdeel van het boek. Toch wordt er meestal te weinig aandacht aan besteed. De tekst op de rug heet simpelweg de rugtekst. Lees meer

Berekening rugdikte bij een hardcover

De rugdikte (Engels: de afmetingen van de spine) van een boek is pas te berekenen zodra het aantal pagina’s bekend is. Maar ondertussen moet de vormgever wel verder; de omslag is een van de eerste dingen die je maakt. Een paar vuistregels voor een efficiënte workflow. Lees meer

Welke elementen plaats ik op de achterflap

Welke elementen plaats ik op de achterflap?

De achterzijde van het boek, de cover, flaptekst of hoe je het ook noemen wilt. Na de voorzijde en de rug van het boek een zeer belangrijke pagina, op basis waarvan iemand de keus maakt om het boek open te slaan. Wanneer je een boek begint te schrijven, is het aan te bevelen om met de flaptekst te beginnen om het kader alvast te schetsen. Lees meer